Stafræn sveitarfélög

Samband íslenskra sveitarfélaga vinnur að miðlægu samstarfi sveitarfélaga til að auðvelda þeim að verða virkir þátttakendur í stafrænni þróun og nýta nútímatækni til að bæta þjónustu og samskipti við íbúa.

Á þessari síðu finnur þú upplýsingar um áherslur í stafrænni þróun sveitarfélaganna, fræðsluefni og fréttir um stafræna þróun og leiðbeiningar sem styðja við fagleg vinnubrögð. Þú getur náð í fyrirmyndir skjala sem nýtast og upplýsingar um lausnir.

Ákveðið var að setja upp upplýsinga- og þekkingarsíðu um stafræna þróun sveitarfélaga til að gera stafrænu vegferðina aðgengilegri, miðla upplýsingum, deila þekkingu og læra hvert af öðru. Síðan er sniðin að stjórnendum og starfsmönnum sveitarfélaga og verður þróuð í nánu samstarfi við notendur hennar og er efnið út frá þekkingu sem byggist hefur upp hjá sveitarfélögunum um stafræna þróun. Efni síðunnar byggist því að miklu leiti upp á því hve sveitarfélögin eru dugleg að deila þekkingu sín á milli og eru hvött til að senda inn efni hér á þessari síðu.

 

Árangur í stafrænni umbreytingu sveitarfélaga

2019 Okt
2020 Jan
Feb-Jún
Apr-Jún
Maí
Jún
Okt
Nóv
2021 Feb
Apr
Jún
Júl
Sep
Sep
Nóv
2022 Jan
Jan
Feb
Apr
Apr
Apr
Jún
Jún
Jún

Áherslur

Áhersla er lögð á að auka samvinnu með skilvirku samtali þvert á ríki, sveitarfélög og landhluta. Efla þekkingaryfirfærslu milli sveitarfélaga og bjóða upp á vettvang til deilingar efnis og upplýsinga. Vinna að samnýtingu og endurnýtingu hönnunar, tæknistrúktúrs og lausna.

Áherslur verða lagðar í samvinnu við sveitarfélög, Reykjavíkurborg og ríkið.

Stafræn stefna hins opinbera

Samband íslenskra sveitarfélaga gerðist aðili að stefnu um stafræna þjónustu hins opinbera. Stafræn þjónusta er notuð til þess að skapa öflugt samfélag með aukinni samkeppnishæfni sem leiðir til verðmætasköpunar og myndar grundvöll hagsældar. Markmið með stafrænni þjónustu eru aukin samkeppnishæfni, öruggari innviðir, betri opinber þjónusta ásamt nútímalegra starfsumhverfi. Stefnan hefur að geyma umgjörð um sýn og áherslur hins opinbera um hagnýtingu upplýsingatækni og stafrænnar þjónustu til að veita framúrskarandi þjónustu með öruggum hætti. 

Tækniþróun er á miklum hraða og munu sveitarfélögin leggja fram áherslur sínar jafnt og þétt en ekki gefa út stefnumarkandi plagg til nokkurra ára fyrst í stað.

Stafrænt ráð sveitarfélaganna

Í lok október 2020 var stofnað Stafrænt ráð sveitarfélaganna. Landshlutasamtök sveitarfélaga tilnefndu fulltrúa landshlutanna og einnig Reykjavíkurborg í ráðið. Stafrænt ráð styður við stefnumótun og forgangsröðun um sameiginlega stafræna þróun sveitarfélaga. Í ráðinu sitja:

 • Elías Pétursson fyrir SSNE,
 • Eydís Ásbjörnsdóttir fyrir SSA,
 • Sævar Freyr Þráinsson fyrir SSV,
 • Álfhildur Leifsdóttir fyrir SSNV,
 • Óskar J. Sandholt fyrir Reykjavíkurborg,
 • Áslaug Hulda Jónsdóttir fyrir SSH,
 • Friðrik Sigurbjörnsson fyrir SASS,
 • Kjartan Már Kjartansson fyrir SSS,
 • Jón Páll Hreinsson fyrir FV,
 • Ingimar Þór Friðriksson fyrir Kópavogsbæ

Fjóla María Ágústsdóttir breytingarstjóri stafrænnar þróunar og leiðtogi stafræns umbreytingarteymis hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga starfar með ráðinu en á fyrsta fundi ráðsins var Sævar Freyr valinn formaður ráðsins. Hlutverk og verkefni.

Faghópur um stafræna umbreytingu innan sveitarfélaga

Faghópur um stafræna umbreytingu var stofnaður í desember 2019. Í hópnum eiga sæti sérfræðingar sem ráðnir hafa verið innan sveitarfélaga til að leiða stafræna umbreytingu innan síns sveitarfélags. Hópurinn hefur stækkað jafnt og þétt en meginhlutverk hópins er að vera umræðuvettvangur um stafræna þróun sveitarfélaga og veita stafrænu ráði sveitarfélaga faglegan stuðning. Hópurinn aðstoðar við greiningu á stöðu stafrænna mála sveitarfélaga og hugmynda um sameiginleg verkefni sveitarfélaga. Hann skal stuðla að því að fyrir hendi sé yfirsýn yfir stafræna þróun sveitarfélaga og stafræn samstarfstækifæri. Hópurinn aðstoðar við þekkingarmiðlun til sveitarfélaga í samvinnu við stafrænt ráð sveitarfélaga, og einnig inn á https://stafraen.sveitarfelog.is. Í faghópnum sitja:

 • Bergný Jóna Sævarsdóttir fyrir Suðurnesjabæ (SSS),
 • Áslaug Þ. Guðjónsdóttir Luther fyrir Reykjanesbæ (SSS),
 • Hrund Erla Guðmundsdóttir fyrir Egilsstaði (SSA),
 • Ásta Þöll Gylfadóttir fyrir Reykjavíkurborg (SSH),
 • Ingimar Þór Friðriksson fyrir Kópavogsbæ (SSH),
 • Sunna Guðrún Sigurðardóttir fyrir Garðabæ (SSH),
 • Sigurjón Ólafsson fyrir Hafnarfjörð (SSH),
 • Þorgerður Magnúsdóttir fyrir Mosfellsbæ (SSH)
 • Sumarliði Helgason fyrir Akureyri (SSNE),
 • Sigríður Magnea Björgvinsdóttir fyrir Árborg (SASS),
 • Margrét Valgerður Helgadóttir fyrir Suðurland (SASS),
 • Tinna Ólafsdóttir fyrir Ísafjörð (FV),
 • Jóhann Guðmundsson fyrir Akranes (SSV)

Stafrænt umbreytingarteymi Sambands íslenskra sveitarfélaga

Stafrænt umbreytingarteymi, með þremur starfsmönnum, tók til starfa hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga í júní 2021. Teymið mun vinna að framkvæmd stafrænna samstarfsverkefna sveitarfélaga í samvinnu við stafrænt ráð sem er skipað fulltrúum sveitarfélaga úr hverjum landshluta.

Fjóla María Ágústsdóttir, leiðtogi stafræns umbreytingarteymis og breytingastjóri stafrænnar þróunar

fjola.maria.agustsdottir@samband.is

Hrund Valgeirsdóttir, verkefnisstjóri í stafrænni umbreytingu

hrund.valgeirsdottir@samband.is